CL/BISBE VIDAL i BARRAQUER, 2
CL/BISBE VIDAL i BARRAQUER, 2 SOLSONA Catalunya 25280 ES